"Allereerst moet Ge oefenen in het beheersen- niet alleen van stem en ademhaling-maar ook de bewegingen van lichaam en tong. Dit is evenwel niet zozeer een aangeboren kunst, als wel een zaak van doen en repeteren."
Karel de Grote, Ars Rhetorica (ca. 755-804)
MakkelijkPraten heeft geen contract met CZ, VGZ, Mensis en Caresq.
Sinds 2012 zijn de meeste verzekeringen niet meegegaan met de tariefsverhogingen door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en wordt er tot 25% minder uitbetaald aan logopedisten. Daarbij worden ons door de zorgverzekeraars steeds meer regels en onrealistische eisen opgelegd die veel tijd kosten. Tijd die ik liever besteed aan jou en jouw hulpvraag. Zónder deze "wurgcontracten" kan ik de kwaliteit blijven garanderen die je van mij gewend bent: deskundige begeleiding en behandeling door jarenlange ervaring, opleiding en nascholing.

Contractvrije logopedie (op indicatie en verwijzing van een (huis)arts)
Bij een zuivere restitutiepolis worden vaak alle kosten vergoed op het moment dat je het wettelijk eigen risico van €385,- hebt betaald. Bij andere soorten polissen, zoals een naturapolis, wordt een deel vergoed, maar betaal je nog een eigen bijdrage. Informeer vooraf bij jouw verzekering welke bedrag je vergoed krijgt.

Tarieven contractvrije logopedie 2023

  • Intake en onderzoek 25 minuten (+ 25 minuten indirecte tijd): €95,-
  • Individuele zitting logopedie (25 minuten): €47,50
  • Verzuimnota: €47,50

Facturering
Aan het eind van elke kalendermaand krijg je de factuur per mail. Je dient deze binnen 14 dagen aan mij
te voldoen. Daarna kun je de factuur indienen bij jouw zorgverzekeraar.tekst
logo's