"Allereerst moet Ge oefenen in het beheersen- niet alleen van stem en ademhaling-maar ook de bewegingen van lichaam en tong. Dit is evenwel niet zozeer een aangeboren kunst, als wel een zaak van doen en repeteren."
Karel de Grote, Ars Rhetorica (ca. 755-804)
Behandeltarieven Logopedie 2023
Ook in 2023 wordt logopedie, na verwijzing van je (huis-)arts, volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Je hebt hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig. Logopedische behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en verrekend met je eigen risico. De tarieven voor logopedische behandelingen zijn door de zorgverzekeraar vastgesteld. Let wel: afspraken die niet nagekomen zijn of niet tijdig zijn afgezegd worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij jou persoonlijk in rekening gebracht. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt €47,50.

MakkelijkPraten heeft geen contract met CZ, VGZ, Mensis en Caresq.
Mocht je bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd zijn, klik op Vergoedingen wat dit voor jou betekent.

Presentatie- en stemcoaching
Nadat eerst jouw wensen en/of klachten op het gebied van presentatie- en stemcoaching worden
geïnventariseerd, maakt  MakkelijkPraten een passende offerte voor je. 
Alleen indien er een medische indicatie bestaat vergoedt de zorgverzekeraar de kosten voor stemtraining.

Workshops: "Makkelijk Presenteren" en "Gezond Stemgebruik (voor de klas)"
Deze workshops worden op locatie gegeven.
Neem contact op met MakkelijkPraten om je specifieke wensen wat betreft de invulling van de
workshop te bespreken. De workshops kunnen volledig aan jouw wensen en aan de doelgroep worden
aangepast. Afhankelijk van de tijd en het aantal deelnemers kan er een passende offerte worden gemaakt.


tekst
logo's