"Allereerst moet Ge oefenen in het beheersen- niet alleen van stem en ademhaling-maar ook de bewegingen van lichaam en tong. Dit is evenwel niet zozeer een aangeboren kunst, als wel een zaak van doen en repeteren."
Karel de Grote, Ars Rhetorica (ca. 755-804)
Behandeltarieven Logopedie 2020
Ook in 2020 wordt logopedie volledig vanuit de basisverzekering  vergoed door de zorgverzekeraar. U heeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen verrekend met het eigen risico.  MakkelijkPraten heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. De behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De tarieven voor logopedische behandelingen zijn door de zorgverzekeraar vastgesteld.
Let wel: afspraken die niet nagekomen zijn of niet tijdig zijn afgezegd worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u persoonlijk in rekening gebracht. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt voor 2020 €45,00.

Bij de eerste afspraak meenemen:
  • Verwijzing van de (huis-) arts
  • Pasje van de zorgverzekeraar
  • Identiteitsbewijs

Presentatie- en stemcoaching
Nadat eerst uw wensen en/of klachten op het gebied van presentatie- en stemcoaching worden
geïnventariseerd, maakt  MakkelijkPraten een passende offerte voor u. 
Indien er een medische indicatie bestaat vergoedt de zorgverzekeraar de kosten voor stemtraining.

Workshop "MakkelijkPresenteren"
Deze workshop wordt op locatie gegeven.
Neem contact op met MakkelijkPraten om uw specifieke wensen wat betreft de invulling van de
workshop te bespreken. De workshop kan volledig aan uw wensen en doelgroep worden
aangepast.
Afhankelijk van de tijd en het aantal deelnemers kan er een passende offerte worden gemaakt.


tekst
logo's