Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden 'logos' en 'paidein'. 'Logos' staat voor gesproken woord en 'paidein' voor opvoeden.
Logopedie betekent dus 'opvoeden in het gesproken woord'.

Stem


Overbelasting en verkeerd stemgebruik kunnen stemklachten veroorzaken. Als gevolg daarvan kunnen zelfs stembandknobbeltjes ontstaan. Ook medische aandoeningen aan de stemplooien, bijvoorbeeld poliepen, stembandverlamming of mutatieproblemen kunnen stemproblemen veroorzaken zoals:

- heesheid
- pijn in de keel
- vermoeidheid bij spreken en/of zingen.
- onvoldoende stemvolume (luidheid)
- beperkt bereik van de stem (hoog/laag)

Het kan zijn dat te hard of te lang achter elkaar moeten praten of moeten spreken in het openbaar, met een stem die dat niet goed aan kan, klachten oplevert. Stemproblemen komen vaak voor bij beroepssprekers, presentatoren, acteurs, leerkrachten en woordvoerders  in het bedrijfsleven.

Manuele facilitatie van de larynx
Naast de traditionele adem- en stemtechnieken wordt ook het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx, toegepast. Dit wordt ook wel manuele facilitatie genoemd. Manuele facilitatie van de larynx is er op gericht de spieren in en rondom de larynx meer ontspannen en mobieler te maken. Dit gebeurt door trage rekking/stretchen en massage van de spieren van hals, nek, kaak en mondbodem. Door deze behandeling heeft de “gewone” logopedische behandeling vaak sneller en meer effect.
De techniek wordt  gebruikt bij mensen waarbij  sprake is van hypertonie, dat wil zeggen dat de spanning in de spieren in dit gebied te hoog is.
Effecten manuele facilitatie:

  • Verbetering van de stemkwaliteit
  • Vermindering van klachten of pijnsensatie in de keel
  • Makkelijker slikken
  • Vermindering van globusgevoel

Adem
Een verkeerde ademhaling kan ook stemproblemen veroorzaken.
Bij hyperventilatie en diverse spanningsgerelateerde klachten vormt de ademhaling een veilig manier om de klachten terug te dringen.
Als voorbereiding op zingen kan de ademtechniek verbeterd worden.

Transgender en stem
Er zijn duidelijke verschillen tussen een vrouwen- en een mannenstem. Het meest opvallende verschil is de toonhoogte maar zeker zo belangrijk zijn de verschillen in intonatie en articulatie. Tijdens de logopedische behandeling van transgenders wordt stapsgewijs geleerd om de stem, intonatie en uitspraak op een natuurlijke manier passend te maken.

Wanneer de stem niet doet wat je wil leert  MakkelijkPraten je jouw stem zo goed mogelijk te gebruiken, zodat de klachten verminderen of verdwijnen.

Geïnteresseerd in stem? Zie dan ook: www.ieder1stem.nl

Spraak


Bij spraakproblemen worden spraakklanken (letters) niet of verkeerd uitgesproken, waardoor je slecht of niet verstaanbaar bent. Het kan zowel om een weglating, een vervanging of een vervorming van klanken gaan.  Dit kan komen door een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie en besturing van de spieren die nodig zijn bij praten.
MakkelijkPraten behandelt de verschillende spraakproblemen die voorkomen bij:

- broddelen (te snel en onduidelijk praten)
- nasaal spreken
- het niet kunnen uitspreken van klanken (bijvoorbeeld de r)
- neurologische aandoeningen, beroertes en spierziektes
- slissen
- anderstaligheid, accenten en dialecten (let op: dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering)


tekst
logo's